Tradizioni, Superstizioni e Credenze popolari
La Fattihure (La Fattura)
dal racconto "Vuei Giuvà" di Michele Molino, lu salvanése, 24 marzo 2012
 
Lu Malucchie Lu Mazzemarelle Punde di Štalle
Amuleti, talismani e superstiz. Varie
Li timbe de na vodde Trad. popolari ed usanze-cenni
Li Štaggiune Li Mise dill'ânne Li Jurne de la Sittimmäne
 
Finalmende stinghe arividà lu cìle, grazie a la Madònne. Nu mase so state ammalate, m’ha luvàte lu cùrie. M’attinghe e ‘nin m’attinghe.
M’avè ‘cchiappate nu dulàhure a lu liffue, li nirvi ‘ngavallite, li strangaìhune, la sciòdde, la verminàre, lu ciamàrre, lu vrugnaròle sotto la pinnàzzere e na fréve da cavalle. Tutte a ‘mmà!
Z’è ‘mmalàte pure féime Pippinucce, à ‘cchiappàte la radichènie. ‘Ngià mangàte niente!
Mene male ca a scacchiùlà la végne, a ittà l’acqua ramàte e a tênne c’è
ìhute
  li parìnde di màhime:
Cacarasce, Cacce-Cacce, Pittirisce, Camillaune, Pepitosche, Cocce di
morte, Rasannelle, Turluttaune, Paraloffe, Miscardelle, Pupattelle, Trapinarelle, Piscialulette, Pignatelle, Chichinille, Cialì, Nerone, Lu Squardavàune dell’orte, Panzalognhe, Tupingille, Zompafosse, Creste

Morte, Magneddurme, Chiachià, Musse de Tope e Cazzarille, sinnà a uònne mi ne jàve pi limòsine.
So chiamàte sibbute lu mediche Ciuccarìlle.
M’ha date na midicéne maraije gné nu fèle e na bbuttè di rimbòrse, ma ‘nin m’à fatte niénde.
Pegge di préme!
Chi sso fatte? So chiamàte zì‘ Ndonie Di Falche, lu mahare. ‘Nghì ddu minihute, ecche cande mi li vàte a la casa a cavalle a la mihùle.
M’ha dette:” Giuvà, a esse ‘nze scappe, cacchidihune t’ha fatte la fattihure, ma ‘nin ti prihuccupà,
iè ti faccia a rifà ‘nghì ddu- tre jurne”.
Ca fatte! Ha pijète nu piatte, cià messe dandre l’acque e na fruce, cià fatte cascà na stezze d’uije.
Dapù, m’à fatte na cràuce ‘nprànde e ha cuminzàte lu scungìhure”:
Ddu ucchie t’à ucchiate,
tre Sande t’à iutàte,
‘nghi lu nome de lu Patre,
lu Fijole e Spirde Sande,
la fattihure va ‘rrete
e nni và cchiù àvande”
Dapù ca fatte:
Sopra lu vrignaròle cià messe nu ‘mpiastre di farène, bianche
d’ove, incense, la ragnàte e piscéte di fàmmina préne.
Sòle chi ‘ngì vò crade, iè stinghe gnè nu cillatte.

E’ state brave zi ‘Ndonie, addre che midiche, chi ti nu vu fa di li midiche!
N’à vulihute manghe ‘na lére. Sì chi m’à dette: “La fattihure zè date a li cacchiàtire”.
Putéve fa riè zì ‘Ndonie a la case ‘nghì li ména vudde?
I so fatt’ aripurtà na bbelle cuneije, na minestre di fasciulétte, na ciaste di milichitégne, nu piatte
di fàfe a buttatìlle, nu mazze di spérne e nu quarrafungìlle di muste còtte.
Si che sso fatte, mi so mess’a lu còlle nu bbelle còrne ràsce.
Pòvera fattìhure, zi ‘Ndònie ià fàtte minè la cacarélle!