Aneddoti vastesi e abruzzesi: A - C
 
A Cchi ttè l'úcchie, 'ngi vò' l'ucchiàle
Si deve a Zì Innàrë lu pisciarèule, al secolo Gennaro Raimondi, se i sansalvesi, abituati ad una dieta a base di pasta, legumi e verdure, hanno col tempo cominciato ad apprezzare il pesce. Zì Innàrë, papà di Lelléine, lo storico calciatore della Pro-Vasto, aveva l'abitudine
di recarsi ogni mattina a San Salvo e di richiamare l'attenzione sul pesce portato direttamente dalla Marina con uno squillo di tromba e con un caratteristico ritornello, che
oggi chiameremmo slogan pubblicitario, a cui affidava il compito di segnalare quanto fosse visibilmente fresca la sua mercanzia: "A cchi
ttè l'úcchie, 'ngì vò l'ucchiàle... A cchi ttè l'úcchie, 'ngì vò l'ucchiàle
"

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2012
A La Piazze de lu puásce
Una signora tîtt' arízzëlle, come sono le vastesi, va dal pescivendolo:
"A ccánde li vënne, šti panocchie? - dice la signora.
Chëste aécche, vive vëive, a dec' euri. -
ammicca il pescivendolo.
E ch'ëst' éddre, piccà stanne a cënghe? -
insiste la signora.
Ma picca, è murte. ..ni' li véite? - spiega il venditore, cercando di essere convincente.
Allaure de chësse vëive... accèdemene 'na libranne - replica ironicamente la donna.

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2009


A La Piazze de lu puásce
Bbongiorne Ruccù, a cande li venne ssu puásce? Me vulesse accattà nu vrudatte pè massàre.
A ssètte, Ggiuvuà, a settimila lére a lu chèle. E' frésche fràsche, pronde pi 'nu vrudatte.
E' ttróppe pi mmà, dammene mezze chèle, 'ca tinghe tremila lère soltande.
Lass'fa a mmà. Ti li vujje capà gna se déve. Accucchiàme š
ta mirlicce, nu pàre di rissciùle,
na puche di calamére, 'na panucchiélle e mo ce màtte pïre
štu ragnilàtte...
Crìte a mmà Ggiuvuà, è nu vrudatte nghi li bbeffe. Massàre è fe
šte a la casa tè.
Gnorscè, cumbuà Ruccù, ma mèttece n'addre calamàre,'na sfojje, nu ndrecciadàte, 'na ràsce.
E 'nzàcchece ddu ciòcchele e ddu rangitìlle...
'na mijillìcce...
Fèrmete Ggiuvuà. Me vu mannà 'm'mesèrie?
Ti ni vvu magnà massàre solamende, ma pi
'na sittimmàne!

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2005
A La Piazze de lu puásce
Un avventore al pescatore:
"Micchè, stu pasce te 'na tampe...'
(Michele, questo pesce ha un tanfo...)
E questi di rimando:
"Pe' fforze, l'addìre sott'a la càute".
(Per forza, l'annusi sotto la coda). 

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2004
A La Pricissiàune
Vèit' a chila patane di Cungette chi ssorte di turciàune si strascèìne?!
e ssè' piccà porte tand' éure 'm bette?
ca è 'sciute zèite chila vrettacchièine!
Ci va 'nzimbre la sore di 'Sabbètte,
chi ttè' l'orte ala vè' dila marèine;
manghe linzule ttè' chijlì alu lette,
ma ogn anne va 'ppress' ala Sanda Spéine!
L' ùtema càcchie, hiun' è Fulummè',
chi ddoppe ca si màtte li bbirlande
lu uffe torte ni' i fa 'ddirrizzè
';
e ll' addre è 'Ngiamarè' di Colasande...;
Ma ecche la cràuce, 'samm' aggiunucchiè':
«Nnòmmene Patre, Fèjj' e Spirde Sande!
»
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2001
A La Prucissiàune
Processione della Sacra Spina. Consiglia, un donnone che supera il quintale, arranca con
fatica con un enorme ciero in mano,
sudatissima e canta : - Vorrei ... salire ... in
Cie ... ee...loo
.
Un burlone, su un lato della strada, la vede e
urla al suo indirizzo :
- Cunzì, e ccand'angele ci vònne pe' purtà
'n céle a ttà? Na vendëne?

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2010
A Li Varvachëne
Ferdinando lu Prucitàne aveva portato quella mattina alla piazza del mercato una bella cesta
di fichi.
Gli s' avvicina tutto cerimonioso un certo Paolo
e gli dice:
"Ferdinà, gna li vènne
šti féchire? ( Ferdinà, a quanto li vendi questi fichi?).
"A 'na lère lu quèle" gli risponde questi.
"Mamma mà, famme sparagnà, ca se te mùre
te vajj' à ddèce li rèquia terne" (Mamma mia,
ma se mi fai risparmiare ti canterò le litanie quando morirai).

da "Lunarie de lu Uašte"- ed. 2004
A Lu Ciulmatò (Al Cinema)
Liffanze (Alfonso) s'avé fatte spose nghi 'Ndunujàtte ( si era fidanzato con Antonietta), una ragazzona di campagna.
Una domenica d'inverno, decide di portarla al cinema ma non può fare a meno, come si usava allora, di invitare anche la futura suocera.
Tutt'aricagnéte (tutti ben vestiti), si
presentano così, ije mammete e ttu, al cinema dove le due donne non avevano mai messo
piede ed entrano a proiezione già iniziata.
Nella sala completamente buia, ignare come funzionasse un cinematografo, restano accecate dal fascio di luce che attraversa la sala e
vengono assalite dalla paura. Soprattutto la donna più anziana, che spinge da un lato la
figlia urlando atterrita: Scânzete 'Ndunujà',
ca mo passe 'na biciclàtte
!
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2020
A Lu Cuambisànde
A vidà 'sti ritrette...
facce ridènne... scummunzète...
tutte aricagnète, ...arliscète...
vu vidà ca aècche dàndre
si fa l'arte di Caiasse?

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2016
A Lu Cuambisànde
'Ndonie a lu cuambisande štáve scanajànne 'nu pezzarèlle de terre.
Micchèle, da l'addre quarte, je fa: - 'Ndo' ma
chi
šti facénne?
- Štinghe vidénne 'nu puštarìlle pe' mamme,
cà li vujje màtte vicine a táte
.
- Falle šta sol ' àsse, cumbuàre mè -
j'arispànne Micchèle - cà sole mé
št 'aripusànne chilla bonàlme
.

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2006
A Lu Mèdeche
- Dottó, me fa male 'na còsse.
- Pi fforze, ti' nuvand'anne...
- Mbe? Me fa male 'na còsse, no' tutt'e ddu!

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2006
A Lu Mercate
Aje capitate tembe arrete a lu mercate de la virdure circave n'amicizie che m'avè fatte na frigature.
Ecche che guardanne di là e 'ddi qua tra li bancarelle subbete aricanosce la cocce pilate di
cu lu fitende.
M'aje avvicinate leste p'allisciarije nu
cazziatone ma già li stave a 'ffà esse a nu
povere cafone.
Strillavene furte gne 'ddu cane arrajate tande
che s'avè riggirate tutte lu mercate.
Mi sò 'nguriusite e avvunite a 'mmè parecchia 'ggende sindenne a vulà Sande, Madonne e Padraterne.
- È fiate spricate nghe 'ttè si pruprie nu cafone senza cirvelle gne s'addre urtulane a 'ffianga
'ttè e cumpagnia 'bbelle.
Jà! L'ùteme prezze si cardune a quanda mi li mitte?
- Allore si 'ssorde, du eure e cinquande e già
ti l'aje ditte!
-E sindìme nuccone, 'ssi finucchie 'nvece a quanda stanne?
- Mò t'accundende stesse prezze, sempre du eure e cinquande.
- Li capisce sci o no ca mò faceme tutte 'ddù
na brutta fine? Di su passe n'za 'catte e n'zi venne 'cchiù e ji ni jame a la ruvine.
Vi sete messe daccorde a lu prezze tutte avvunite pe stu mese.
Ti si puzze siccà tutte cose cumprese si carascigne che ti 'ppese.
- Pinze pi 'ttè che n' tembe di guerre m'aje abbituate a magnà la gramacce tu 'nvece ti mure subbete, abbituate a saggicce e sanguinacce!

da "La Zippanne" - 2009, di Gianluigi Delli Quadri 
A lu rišturuande štilläte
- 'Mbuà Micché, quašte è nu rìšturuande
štillate;
m'ariccummuânne, combùrtiti bbêne
Dopo una carrellata di antipastini ... ini ... ini,
arriva il momento del primo.
Il cameriere pone davanti a mbuà Micchéle un
grande piatto con al centro una forchettata di
spaghetti a mo' di piccolo nido che questi manda
giù in un sol boccone esclamando poi rivolto al
cameriere:
- Dij' a lu cuéche ca li pò cacciä!
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2023 

A Mmà ssu hué!
Alla bella età di cinquant'anni Michele è ancora scapolo e non penserebbe minimamente a sposarsi se la vecchia madre, timorosa di
lasciarlo prima o poi da solo, non lo assillasse
con continue sollecitazioni di convolare a nozze. Rientrando un tal giorno a casa la trova in cordiale conversazione con una signora ancora piacente ma visibilmente matura.
- Fije mé, è témbe de cumbuìtte. Ti vuje ffà canosce
šta ggiuvunàtte, che ffà prùpete pe' ttà...
N'te le fa scappà'
.
E subito a dirgli che certo, magari non è tanto giovane, ch'è pure vedova, ma con tante altre qualità, ad esempio nghe nu belle conde a la Poste.
- E doppe, Micchè, 'n zi manghe cchiù nu ggiuvunòtte. Chistì è 'na bbona fàmmene, ggiudiziàse e sa fa pur'a mmagnà... È cuscì bbunàte ca s'è spusàte schinènze tre vòdde... Spaventato piuttosto che incoraggiato da quell'ultima affermazione, Michele s'avvia
gira i tacchi e le dice facendo le corna:
- A mmà ssu hué, mamma sé!

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2011  
A 'na disfeïde di néute
A 'na disfeïde di néute, da Scaramirze a lu Pundèle, hîune 'nghe lu bbattèlle 'ngazzigàjje
rase rase lu cumbuagne chi sta nutànne, ca c'ha masse paricchi sodde pi' la vincita sé. Ma a 'nu certe mumende lu nutatàure s'acchiappe a la vàreche 'nghe la facce tutte bbianghe.
-Ajítime, ca mo' me méure! - fa 'nghe lu
luteme fiate.
Appena dendr'a la vàreche arìjètte larde, saggècce e cannaruzze.
Lu cumbuagne j fa:
-Manghe sole lu furmagge. Addò li masse?
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2015 
A proposito di ... corna
Una madre, alla comare che le chiedeva
notizie della figlia trasferita a Milano dopo il matrimonio:
- Nin ci si trove tande bbéune
aèll' a ssopre, la fija mà a Milane.
J'a capitàte nu muaréte nu ccuone cornuìte
.
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2020 
A proposito di mascherine e distanziamento
'Mbuà Ggisârie conversando con un amico.
- Se' ch'haje pinzäte cumbuä?
ca la maschirène e lu dištanziamènde
, si dda
'na vèje jé nu 'mbuècce
, dall'addre arisolve tand'addre chéuse: si tti puzze lu fiäte nin zi sènde, si tt'arimàne cacchése 'mmèzz a li
dinde nin zi vàite, si nin ti ve' fâtte a farte la vâreve nin zi n'addone niscìune.
Quasi quäse šta maschirène cummuìn' a tinàrsele pure doppe lu
"covìdde".
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2021/22 
A Scuola
Parlate dell'anima.
Un alunno, dopo la dettatura del tema del compito in classe, comincia ad agitarsi, bisbiglia con il suo compagno di banco, apre e chiude il dizionario di continuo, straccia due o tre volte
i fogli dal quaderno, cerca di richiamare l'attenzione degli altri scolari chini e silenziosi
sul banco.
Il maestro lo richiama più d'una volta al
silenzio, ma inutilmente.
Ad un tratto il ragazzo si alza e dice:
- prufusso' ma che ci ajja matte?
- Ed il docente, tra i denti: - méttece l'alme
de mámmete e de pétte.

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2007
A tate nin zi pàise
(A babbo non si pesa)
A tate nin zi pàise!, esclamò quel giovane di farmacia, il quale, dovendo spedire il tartaro emetico pel padre ammalato, ne preparò una quantità molto maggiore di quella prescritta
dal dottore; e, come era da prevedersi, anziché affrettare la guarigione, quella medicina fece crepare l'infermo. Di questo aneddoto, che ha dell'inverosimile, la tradizione è viva nella città nostra. Se viceversa poi è una fiaba, non siamo stati noi ad inventarla.

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2002 
Affari Matrimoniali a Vasto
Famiglia tipo, anni Quaranta, il capo famiglia, netturbino al Comune, la moglie casalinga,
cinque figli maschi, tutti netturbini pure loro,
ed una figliuola soltanto, Felicetta.
Un bel giorno si presenta il giovane Basso, operatore ecologico nella vicina Termoli, per chiedere in moglie Felicetta. La mamma
contenta di vedere accasata la figlia, sprizza di gioia, e sta per dare un cenno di consenso, quando il padre gela tutti sentenziando come
i bravi di don Rodrigo:
Štu matrimonie 'nzi pò fa '!
La povera moglie, impietrita, chiede il perché
e di rimando questo replica:
Ma sinde nu' 'ccone,
šta povera Filiciatte
canda li luvàme da 'mmezz' a la minnazze?

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2005
Aiutiamo i Vivi
Guglielmo il banditore, anzi Hujjèrme lu bannetàre aveva un vizietto che spesso gli procurava qualche guaio: quello di non disdegnare troppo spesso 'na vavetícce di
buon vino.
Un giorno, nel quale aveva rimediato 'na
péchere
ancora più abbondante del solito, ne combinò uno piuttosto grave, risoltosi per fortuna senza conseguenze. Rientrando a casa dopo una prolungata sosta nella cantina, malmenò talmente tanto e senza motivo
l'adorata moglie da lasciarla esanime sul pavimento. Soltanto quando vide la poveretta immobile ebbe un improvviso sprazzo di
lucidità, ma credendo di averla uccisa cominciò ad urlare a squarciagola ed in preda alla paura:
Ajutàme lu vive... Ajutàme lu vive, ca lu
morte è mmorte. Ajutàme lu vive ca lu morte
è mmorte...

da "Lunarie de lu Uašte" - - ed. 2007 
Aja Sëgge
Domenico ha prestato una sommetta a Michele, ma non c'è proprio verso dì riaverla. Ha chiesto
e richiesto inutilmente e se n'è fatta 'na
malattia. Un tal giorno prende il coraggio a
due mani e bussa a casa dell'amico: "Dumuà'
gli dice con un timbro di voce piuttosto forte -
aja sëgge, Dumuà', sinnà me méure nghi ssù pinzìre!" E l'altro di rimando: "e che vù sëgge
a la casarella mà? Ce
šta tànda làreche pe mmurë... "
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2012
Al Vespasiano
Gerardo Tringinille, pressato dal futuro
suocero Mazzangolle decide di sposarsi.
Non avendo però alcuna possibilità economica, chiede un prestito a Ernesto Baiunàtte.
Passa del tempo, ma Tringinille non solo non restituisce il capitale, ma toglie persino il saluto
a Baiunàtte. Anzi evita sempre d'incontrarlo cambiando strada.
Un giorno però i due s'incontrano faccia e faccia nel vespasiano di via IV Novembre:
«Hué chi s' arivaide? Canda m'aridì chilli
sodde? Accuscè ti live lu pìnzire!»
.
(Oh chi si rivede, quando mi restituisci i soldi? Così ti togli il pensiero!) .
L'altro, affatto imbarazzato:
«Erné, 'nde n'ingaricà, tinghe naffare grosse
pi li mène e tassichiure ca lu prème buche c'attiire 'iè lu tè!».

(Non preoccuparti, ho un grosso affare per le mani, e ti assicuro che il primo "buco" che tapperò sarà il tuo!).

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2004 
All'Anagrafe
"Don Luijè, bbongiorne" (Don Luigi,
buongiorno)
"Nghi s'affanne...T'a currite appresse li Carabbinire ?" (Con quest'affanno... hai i Carabinieri alle cestole?).
"Aje fatt'a sciarre nghi majème...'n'je la cale cchiù. Me ne vulesse lebberè" ( Ho litigato con mia moglie... non ce la faccio più. Me ne vorrei liberare).
- "Sìgnurè, com'aja fa? " (Come devo fare,
signor mio?).
"Purtele a la fijre de San Caddane... ppo darse cha se l'n golle cacchedune" (Portala alla fiera
di San Gaetano, può darsi che se la prenda qualcuno) - gli risponde imperturbabile don
Luigi girandogli le spalle.
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2003
All'Anagrafe
- Signurë, vulèsse arriggištrà štu cëtele nate prùpete l'addraddire - dice una signora all'ufficiale d'anagrafe.
- Ma tu 'n de n'affëde manghe a št'all'imbìte -
gli risponde l'impiegato vedendola ancora tanto provata dal parto -putìve mannà marëtte?
- E che ne sacce addò šta cu lu uahimùrte? È cchiù de ddù anne ca n'ze fa vvedè'...
- Beh - replica sornione l'ufficiale - allore...
putìve mannà l'aiutànde
.

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2011 
All'Anagrafe
"Don Luijè, s'è mmorte don Dumueniche Cachitoste" (don Luigi, è morto don Domenico Cacatosto) - esclama entrando trafelato all'anagrafe del Comune il mezzadro comandato al ritiro dei documenti per la sepoltura.
"Embè, a mmà li vi dèce?" (E a me lo vieni a dire?) gli risponde don Luigi.
"'Gnorscià, mmà da fa' lu bujàtte..." (Signorsì,
mi devi fare il biglietto) - insiste imbarazzato il pover'uomo, al quale don Luigi ribatte
beffardo:"C 'a dajà... a lu ciunumatò? (Perché... devi andare al cinema?).

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2003 
All'Anagrafe
Don Luigi Raiani, impiegato all'anagrafe del Comune, era noto per la sua capacità di rispondere con motti arguti e secchi alle domande dei suoi tanti giornalieri "clienti".
Don Lujë', - gli dice un giorno un tipo che
arriva tutto di corsa - me sèrve 'nu
ciurtuficate de re...de rrisi
štènze.
E don Luigi, senza alzare neanche gli
occhi: Aëcche vu 'llahà? Štrigne furte e
vall'aff'a la case
.

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2006 
All'Obitorio
Cummare Trisîcce dopo essersi fatta il segno di croce dinanzi alla salma del caro estinto si gira
sui tacchi per prendere congedo.
Solo allora s'accorge della presenza di una parente che non vedeva da molto tempo.
Le si avvicina e l'abbraccia con trasporto.
- Marì, canda tèmbe che ni' j'arividàme.
Sarrà
da cand' è mmôrte s
ôrta Grâzie!...
- Ménumuäle ca ogne ttânde si môre cacchidîne, ca sinnà ni' j'arividassàme cchjî,!...-
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2018
All'Ufficio Postale
Allo sportello postale, nel giorno della
riscossione delle pensioni. E' il turno di una vecchietta.
- L'impiegato, al di là del vetro, guarda i documenti ed osserva puntiglioso: manca il certificato di stato vedovile, signora.
- La vecchietta: e che significhe?
- L'mpiegato: significa che ci vuole... ca ce vo'
lu ducumènde ca ddice ca signurì 'n ti sì remaretéte
, spiega paziente l'impiegato.
- La vecchietta: canda fessarë, s'inalbera la vecchietta - e chi mme s'aretujjàve a mmà, lu quane di Cillacchie?

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2007
All'Ufficio Postale
Un contadino si reca all'Ufficio Postale per effettuare un versamento e si rivolge a Gennarino Spadaccini, il quale gli dice subito:
- A da jë, frate sé, all'addre spurtàlle, alla signora ...Moretta.
Il pover'uomo passa all'altro sportello e si
trova di fronte una signorina bionda. Torna
indispettito da Gennarino e gli dice:
- Gennà, addò mi si mannàte? Addò
šta ssa muràtte? A èlle è tutte chiàre chiàre...
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2010
Alla Villa comunale
Zì Micchèle, ormai ottantenne, confessa sfiduciato all'amico.
- Pìnze ca Giuvuànne, ca tè nuvand'anne,
m'ha dëtte c'ha fatte li prèuve nghi 'na giuvunàtte
. M'ha dëtte ca sàcce c'ha fatte...
'na vodde, ddì, tre, vodde. M'ha dëtte ca è jîte gne nu trene schinenze senza pallàtte... Viàt'a hasse!
E jë che puzze fa?

- Dille pure tî -gli consiglia sornione l'amico.
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2011
Alle Due di notte
La moglie premurosa, nota che il marito s'agita
e non prende sonno e gliene chiede il perché.
«Domattina devo restituire cinquanta milioni alla banca e non li ho», risponde questi.
«Dammi il numero telefonico del direttore e ci penso io», ribatte la moglie, che subito dopo chiama.
«Caro direttore, vi comunico che mio marito, non ha i cinquanta milioni e non li verserà!»
Dopo di che, mette a posto la cornetta e tranquillizza il marito:
«Tu durme e famme durmë;
mo lu probleme di li cinguanda miliune li te
lu direttare!

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2005 
Amore a prima viste
Mi s'avè messe l'ansie n'golle e li tineve sempre
a mende; n'aripusave 'cchiù a lu pinsire di lu prime appundamende.
Sarà pure che a lu telefene la voce ere state
calda e gendile ma che vu fa, è la prima vodde
e jì poche mi fide.
N'avè sindute tande n'proposite, di cotte e di crude che po' capità brave e sincere o
scorbutiche e rude.
M'aje fatte curagge sò suspirate e sò 'ndrate; nisciune mi guardave, meje accuscì aje pinzate. Oddio! N'aje cuntrullate se lu fiate mi puzzave;
che figure, na mentine poche prime ci
'bbastave.
Quanne s'affacce a la porte e mi guarde intensamente nghi la tinaje n'mane e dice
nghe nu sorrise da fitende.
- Allore lu prossime chi è? Lu dende a tè l'aja caccià?
S'è finute pure l'anestesije facce nghe n'attime n'di preoccupà!

da "La Zippanne" - 2009, di Gianluigi Delli Quadri
Aumentano Tasse e le preoccupazioni
La preoccupazione per l'aumento della
pressione fiscale dilaga anche tra i vastesi. Ne
fa fede questo fatterello che riferiamo esattamente come l'abbiamo visto.
Pierino passa davanti al Salone di Nicolino
Delli Benedetti. Il barbiere lo guarda e gli dice:
- Pierì, fatte la varve, Madonna canda si
brîtte...

- Aj'a j prëm' a ppahà li tasse e dapù, se cc'avanze cacchéuse...

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2012
Botta e Risposta
Da tutti ritenuto un minorato, Paolo dava però ogni tanto ai burloni che lo prendevano in giro risposte che lasciavano di stucco. Come quella volta che, replicando ad uno spiritosone che gli chiedeva perché si stesse grattando il capo
senza togliersi il basco, affermò serio serio:
"Ma piccà ti, canda ti rètte lu quìle, ti chèle li cazzîne?"
(Ma perché tu, quando ti gratti il sedere, ti cali le braghe?

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2004
Brillanti e Pane
Un capo della opposizione consiliare
dilungandosi sulle questioni di fondo, tra le
quali la disoccupazione, la miseria, la fame,
ad un certo punto esclama:
- Se voi date un anello di brillanti ad un povero,
ma non gli date il pane, non avete risolto il problema. Che volete che se ne faccia di un
anello di brillanti, quando non ha il pane?
La voce di un povero (sottovoce):
- Me vènne l'anelle e mm'accatte lu puène...

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2001
Cacarejâje
Micchèle è noto per avere un grosso difetto: tartaglia, in altre parole cacarejâje, come si
dice a Vasto.
È giovane e come tutti i giovani vuole fare
effetto sugli amici e sulle ragazze, soprattutto, che lo prendono un po' in giro. Arriva
Carnevale ed eccolo che pensa di mascherarsi
e di partecipare al ballo organizzato dalla comitiva. Detto fatto, noleggia un costume e, sicuro che bardato così non sarebbe stato riconosciuto, entra nel salone della festa ed esclama a squarciagola:
'nd... 'nd...'nd...'ndvunàte cchi so jë?

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2008
Campagna elettorale
In una competizione elettorale si era candidato anche il figlio di Ciambuttàlle "c' avè fatte le scole sirale a la viè di Paiarïlle". Appunto Fedëreiche Ciambuttàlle aveva preparato qualche discorsetto e a un piccolo comizio. Durante la campagna elettorale una domenica
va alla zona di Sande Lurenze e tra l'addre
dëice: "Cari concittadini ecc.... (quelle e quell'addre) - concludendo- "..datemi il vostro voto e Vi assicuro che io porterò i Vostri
bisogni
!!"
Secco gli risponde Pasquale, detto cambesande, da 'mmezza a l'eddre fa, "... e doppe sinde
ch' pizz
'..".
Lo stesso Ciambuttàlle, naddra dumàneche va
a tenà nu cumezie a la 'Ngurnate e a'rifà: "Cari concittadini ecc... (un po' di quello e di chill'addre) mi duvèta pirdunà, nïn tinghe chiù
la vauce e, allaure
, facce parlà il mio di dietro (indicando Francische Iummelle che l'accumpagnave sempre)". Fa Iummelle:
"Cumbà Fedëreiche, angora c'endre a lu Cummiune e già si 'mpuzzineite...; areterite
ca fì chiù 'bbella fighiu're
..".
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2001 
Canda Cia vò cia vò
Stu fatte ti li dice agnà l'aje 'ndese che successe veramende a nu paese.
Abbitave a na piazzette Zi Nicole Rusciulette,
pe la povera moje ere nu turmende pi li
mazzate che ji dave ogne mumende.
Ere tempe d'estate e pe la calure stave aperte finestre e purtune.
Lu ballicone sempre spaparanzate ere da grancasse pi tutte lu vicinate.
Tra zampate, scaffatune e friselle cirte scuppe
si sintive a la Majelle.
Lu quartire s'avè ormà 'bbituate, ogne jurne a
la trista serenate.
E sbuffanne gne nu tore doppe ogne sciarre
rosce n'facce ma senza nisciune affanne, s'affacciave a lu ballicone che dave a la piazze pe farse guardà da tutte li paisane n'facce, mendre arinzaccave a li passande lu cindrine che avè sfilate pi la moje fina a poche prime.
Pe fa capì a tutte quande a la piazze che avè ciuffulate gne na sgrujàzze.
E diceve strillanne in nome di 'Ddìje a la moje canda cia vò cia vò e così sìje!

Ma se la nutizie a dà rimanè 'nnascoste, a dà
sta 'ccorte di tinerle ben'ariposte.
Trent'anne avè passate e lu fatte s'avè
'ppurate. Ch'ere la moje che dentre a la case li cripave bone 'bbone di mazzate.
E pe n'perde la facce di fronte a la gente di la piazzette a Zi Nicole ni ja rimaneve che da fà
la parte di la scimmiette.

da "La Zippanne" - 2009, di Gianluigi Delli Quadri
Canda la Râdie ére 'na nuvutä
- 'N tembe di huèrre, quando ero ragazzotto, con il ricavato della vendita di ferro vecchio e delle olive rimaste a terra dopo la raccolta, decisi di regalare a mio padre una radio che divenne nel giro di pochi giorni l'attrazione di tutto il vicinato.
Tra i tanti vicini che s'avvicendarono a vedere quello scatolone parlante, capitò un tale che mise piede in casa nel momento in cui trasmetteva una canzone di Giorgio Consolini, il cantante più in voga in quel momento.
Nell'udire quella voce il tizio rimase talmente sbalordito che si precipitò nel negozio di Giovanni Atturio in cui era stata acquistata, chiedendo un apparecchio identico. Anzi di più, come volle precisare al divertito negoziante:
- Ggiuhuà, vuje 'na râdie gné quélle che ssi vinnute a Luigge la Muschilalle. Pero, m'ariccumuânne: m'adà dä quélle ando' ci cande Giorgio Conzolino! Fernando D'Annunzio
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2017 
Cand'è bbone stà cipalle!
Ancora appena dopo il secondo conflitto
mondiale era in uso a Vasto che il calzolaio andasse a fare riparazioni a domicilio... direttamente nelle case rurali. In queste,
mastro Filippo era seguito da Giacomino l'apprendista.
Un giorno una furba padrona di casa gli
prepara una ricca colazione con fette di
formaggio e cipolla in un gran vassoio.."la spirlongh". Anche per onore e rispetto a
mastro Filippo partecipa alla colazione
Richicce
(lu patrone di case) che, vedendo
come il mastro e l'apprendista inforchettavano volutamente solo le fette di formaggio, ripete
più volte: "Cand'è bbone stà cipalle! " al
sibillino invito mentre stà per abboccare l'ingenuo Giacomino lo stesso si prende un
sonoro malrovescio da Mastro Filippo che esclama:" Screanzato! magne lu furmagge pecchè la cipalle piace a lu patrone".

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2001
Carabbe, ovvero, Lezione applicata
- Cummara Micchelina? Che profumo di baccalà! Si fatte na 'bbèlla piatanze ugge?!?
- Povera a ma, Angilella se! Hai 'nndaise sole
lu prufüme come ttàjie. Marètëme è riminüte torte
gnè li laine che va spacchènne e penz' énne ca
ié tenaive lu quarte stanne a lu ballicaune, ni'mma dètte manghe faurèsce e sa calate baccalà, pataïne e ha trusciulète pure lu pane
a la tijèlle
. M' ha salutète dicènne: 'Micchelina
iè' rrivajie a fatijè... stàtte 'bbune.
I' speranne
di truvà la purziaune di lu mè e truvanne
'nvèce la tijèlle lucedète ma calàte na nebbie all'ucchie e maijje ittàte na vrastaime uardanneme a lu specchie: ti puzza còie nu tocche, se n' addra vodde, prèime ne' mmagne
e d' oppe, a stomache piaine 'ncasemènde facce
lu quarte!
- Hèsse Angillalle! sta rimenènne marètte Libbratare... ha spundate 'nghi ll' asene
accape a li criüce!

- Tande grazie Micchelè, ma avessa succède pure a' mmà la disgrazia te! Famme 'annascànne stu pullastrèlle pronde e cotte!!
A Libbratare mo ia 'riscàlle paste e fasciüle.

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2002
Carminìcce e l'extraterrestre
Dalle parti di contrada Salamâštre, Carminìcce sente rumori provenienti dal campo di fave vicino casa. S'affaccia e vede due lucette che si muovono in mezzo alle piante e gli sembra di vedere una figura strana, bassa, esile, con due lunghe dita adunche. Prende il coraggio a due mani, s'avvicina e urla all'indirizzo della brutta creatura:
- ! Enduhuä! Ma si pò sapà' chi ssì?
L'esserino dall'aspetto di un marziano con una vocetta roca dice: - E.T.
E Carminìcce, a sua volta:
- Ué... 'n' mmi fa 'ngazzä' e arispünneme, 'ca
t'haj' addummuannàte prime jè!

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2014
Carminì ?!?
T'aricurde di la vije di la cataine
andò na vodde ci stave lu vasare...
(faceve vêse, cicine, pignate e tijèlle
e pisciatiure) e la vie sdurrupete si dimezzave
a la cappella di la Cataine (forse nu vote pi mantinà le case dall'orte di Spatare?) e continuave fine a' la logg' Ambling ?
"Beh? 'ndò' t'aje capeite !!"
Piccà 'ngi sta chij'... se na franate?"
Naune, naune... 'ngrazia Ddë ci sta 'ncaure;
'nbeh (coma dice tije), pi la vije di la cataine
a li timba nustre la pizze e la mennazze se sprecave.
Li bbardesce ci s'aritravuddave e ci
crisciavene 'mezze...
e li cuppiatte la saire ci faciàve li matiüne
pi lu schiüre.
Mo', invece, janne date na' ripulèite
e... se pache la vidiute...
na stanze di case 50 milijune e lu ballecaune
200 milijune !!!
Finalmende lu Uaste senza la pïzze e la
mennazze ha divindate prilibbate gnè Mondecarle.
Ti ch' deice: sciabbendatte la pulizzeje o la ggende s'è 'mmatteite??

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2002
Carnivale
Sta sturielle che m'appreste a raccundarte
n'li truve scritte a nisciuna parte.
Jè favulette di timbe andiche,
ligge appresse che mò ti li diche.
Se a lu calendarie ogne jurne jè dedicate
nu Sande, nu Màrtire o nu 'bbejate,
stu spartimende arisultave poche chiare
pe 'cchi avè rimaste fore gnè carnevale.
E pe quesse avè pinzate e po' decise
di parlà a lu Signore di sta 'ngiustizie.
Dall'orte lu Maestre stave ariminenne,
ere l'uccasione pe parlarce finalmente.
- I miei colleghi San Pasquale e compagnia
'bbelle tu n'li sì ma tràmane alle spalla mì apertamente
,
tenne paure de la concorrenze
se tu santificaje la ricorrenze
,
di lu nome mè sopra lu calendarie

mittenne scritte San Carnevale.
- Sei un burlone ma che vai dicendo?
le ceneri sono un sacramento!
A Carnevale mà nisciune li pijave seriamente
e pi Gesù Criste pure ere na perdite di tempe.
- Lu Muà fìrmete che mò ama parlà
di sta 'ngiustizie a da vidè quelle ca da fa.
- Di qual sopruso parli carnevale
sarà un'altro dei tuoi scherzi così pare.

- A tutte li citele gna nasce a ogne vanne
jì si mette lu nome di cacche sande.
Pe 'ffà li cosa juste a lu calendarie
a le ceneri ama scrive San Carnevale.

- Ah! Carnevale carnevale hai sempre voglia
di
scherzare.
I santi hanno il loro cuore così puro
e han superato prove assai dure.

- E tu lu Muà mìtteme a la prove
e ti faccia 'vvidè jì se n'zò 'bbone
!
- E cosi sia! Se proprio vuoi provare
vai in quella nicchia ma non dovrai parlare
!
- Lu Muà e chi 'ccia vò! Jè nu juchette,
fa lu conde che l'aje già 'fatte.

N'avè passate neanche na mezzore e già s'annujave quand'arrivene dentre a la Chisce pechere e pichirare.
Nghe lu bastone tra li vracce lu pucurare
vuleve 'ndrà ma 'ndummàve a lu purtone
senza ariscì 'ppassà.

E daje na vodde due e tre sbotte carnevale:
ma chi sti 'ffà? e 'ggire di fianghe si vu trascì,
lu purtone vu jittà 'nderre sapunà
?
Pruprie a cu lu mumente s'aricurdate
che la prumesse ave mancate.
segue

seguito Carnivale
- Zitte lu Muà tu n' zì che me 'ssuccesse,
mò ti la ricconde appresse appresse.
- So tutto, stanimi ora a sentire,
torna giù sulla terra a far divertire.

- None lu Muà arimìtteme a la prove,
stavodde jè sicure che è la vodda 'bbone
!
- E così sia! Se proprio vuoi riprovare
vai in quella nicchia ma non dovrai parlare
! Qualunque cosa vedrai e sentirai
immobile e in silenzio rimarrai.

Carnevale cundende e suddisfatte
a la nicchie leste leste sa rimette.
Sole nu pare di minute avè passate
che na
cocchie di giuvune avè 'ndrate.
Apprufittanne che a la Chisce n'gi stave
nisciune lu giuvunotte javè 'ccumunzate
accarizzà
lu cule.
- A la ville lu puste n'gi sta 'cchiù vrettacchì?
che minile a 'ffà li prove sotte all'ucchia mì
?
Carnevale si rende conde che pi la raje
avè cummèsse senz'altre n'addre sbaje.
Da la nicchie asciegne scunzulate
ma no pe quesse scoraggiate.
- Lu Muà ti scungiure ti li chiede pe favore mitteme a la prove n'utima vodde angore.
- E sia! L'ultima prova ti concedo
se il santo vuoi far per davvero.
E ricorda niente dovrà tentarti

se al ciel tu vorrai innalzarti.
Ere da poche tempe passate l'une
quanda s'apprisente du cacciature

che si mèttene a li pite di la nicchie a coce
sotte a lu musse na bella cunije arroste.
Si spanne pi la Chisce nu belle prufume
e nghe la fame che tineve ere na turture.
Ma doppe nuccone la cunije s'abbìja 'bbrucià arìmpiènne di fume la Chisce da n'putè 'cchiù respirà.
Li cacciature durmivene senz'accorgisene pi niende che la carne s'avè ormà abbruciate completamente.
- A 'ssa cocchie di scimunite
la carne si spreche e vu durmite
!
Oramà carnevale ere rassegnate,
pe fà lu sande n'gia vè prupìe nate.
- Caro carnevale ti ho voluto accontentare
come vedi per te non c'è niente da fare.

I santi in vita hanno avuto mille tentazioni
e una vita dura empia di privazioni.
Torna sulla terra non indugiare
e spandi scherzi come sol tu sai fare
!
da "La Zippanne" - 2009, di Gianluigi Delli Quadri
C'è Pecora e pecora
II dialogo si sviluppa sul doppio senso dato alla parola pèchere, con cui s'intende sia la pecora propriamente detta, che una solenne ubriacatura. In via Marchesani, Luigi e Paolo, s'incontrano.
Lué - fa Paolo all'amico - lu muacellàre tè 'na pèchere.
Mbo, Pavilì? - gli risponde Luigi - Che
nnuvutué è quàsse. Le tè tutte li jurne!...

Nàune, cumbuà - replica ammiccando l'altro - stavodde tè na pèchera addavàire.

da "Lunarie de lu Uašte"- ed. 2008

 

Ce Vo' li Uaštarule
Si racconta che durante le feste patronali di San Salvo accadde che i palloni aerostatici preparati, come s'usava, per essere innalzati nel momento clou del programma non riuscissero ad alzarsi
dal suolo. Uno dopo l'altro prendevano regolarmente fuoco a due o tre metri d'altezza
e nessuno riusciva a capirne il perché.
Dai e ridai, quand'anche risultò inutile l'ultimo tentativo, si udì un grido levarsi dalla folla degli spettatori delusi: - Ce vo' li uaštarule p'azzà li pallìune!...

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2007
Che Monne aritrauddàte
Pippinîcce non se la passa bene. Gli manca una casa, una moglie, ma soprattutto un lavoro che
gli consenta di sbarcare il lunario. Tutto il contrario di 'Ndònie, il compare di cresima, che invece una casa, una moglie ed un lavoro ce
l'ha. Una sera, non sapendo come calmare i
morsi della fame, si presenta a casa del
compare e si siede intorno alla tavola imbandita.
- Mi truvuàve a passà' pi écche - dichiara, fingendo d'essere capitato lì per caso. 'Ndonie mangia la foglia e fa cenno alla moglie di servire un pasto anche all'amico. Appena però i piatti arrivano sul desco Pippinîcce nota che il piatto messo davanti al compare è più abbondante
del suo e furbescamente s'imbarca in un
discorso sui massimi sistemi e sull'ingiustizia
che regna nel mondo.
- Che muànn' aritrauddàte (che mondo alla rovescia), sentenzia alla fine e cosi dicendo,
quasi per rafforzare il concerto, gira i piatti in tavola e mette quello più abbondante davanti a sé. La mossa non sfugge all'amico, il quale sorridendo rigira i piatti a sua volta e sentenzia pure lui;
Ma chi vù fa, cumbuà, lasse
šta lu muànne gna štà...
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2009
Che Tembe È?
Aniello Polsi era un docente amatissimo dagli studenti, ai quali riusciva a perdonare la scarsa applicazione allo studio della metrica e del solfeggio. Un tal giorno, avvilito dal silenzio di
un allievo, al quale aveva chiesto e richiesto di indicargli quale fosse il tempo segnato sul pentagramma (che tembe è quasse?) sentenziò convinto e senza scomporsi più di tanto: è
tembe perse, fije mé!

da "Lunarie de lu Uašte"- ed. 2005
Chi perda perde!
Giovanni Marino, "Lu stagnarille", era uno di quei contadini di cui a ragione poteva dirsi che aveva le scarpe grosse ed il cervello fino.
Avaro per indole, gli avresti più facilmente cavato un dente di bocca anziché un soldo dalla tasca; e se gli accadeva di andare in cantina in compagnia dei suoi amici, trovava sempre
modo di indurre qualcuno a pagargli da bere.
Aveva però l'astuzia di darsi l'aria di persona
che non calcolava la moneta; ed in fatto d'interessi, egli diceva di non aver l'abitudine
di guardare tanto pel sottile:
"Chi perda perde!".
Viceversa, poi colui che non perdeva mai era sempre lui.
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2001
Cià Date Pumbé?
Allarmata dalla presenza di topi in casa, la
moglie di don Pompeo sistema alcune trappole
in camera da letto prima di andare a dormire.
Richiamata da alcuni squittii sveglia il marito
nel cuore dela notte e gli ingiunge di andare a controllare.
Don Pompeo, in camicia da notte, non trovando
la candela (in quei tempi non c'era luce
elettrica) cammina carponi sollecitato continuamente dalla moglie che rimane sotto
le coperte.
All'improvviso un urlo disumano lacera l'aria. Atterrita la moglie esclama ansiosa: «Cià date Pumbé?».
Dall'altro canto della stanza una voce strozzata risponde: «Cià date!? Cià date lu sorge mé!».

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2001
Cille de Repàsse
Mmalatéšte ha portato lu puanàre al mercato del pesce a Santa Chiara e si mette a reclamizzare il suo pescato: Vive vëive... cand'è bbìlle... aécche, aécche, minìte a štu quarte... addòrene de mare.. Jamme ja, écche lu pasce
de lu muàre noštre
. Una forestiera, incuriosita,
si avvicina e scambiando per sogliole li cianghettune in bella vista nel paniere di
vimini ne ordina senza esitare un chilo. Consapevole dell'equivoco in cui è incorsa la signora, Mmalatéšte fa finta di niente ed
applica al chilo di cianghettune, ch'è pesce di poco conto, il prezzo più alto praticato per le sogliole. Ne capitasse de šti cille de repàsse - mormora mentre avvolge il pesce nel cartoccio.

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2009
Coma sarìmàtte?
(Nel dialetto vastese l'espressione "coma s'arimàtte?" significa: "qual'é il suo cognome?" e anche: "come si
mette a dimora una pianta?)

Una signora si ferma dinanzi al giardino di una casa, attratta da un fiore bellissimo che non conosce. Scorge la proprietaria, la chiama:
- Signò' m'adà scusuà, a mme tande ca mmi piäce '
štu fiore, però nin sacce coma si chiäme.
- Ha proprio ragione - risponde quella - è un fiore bellissimo, si chiama ibiscus.
-Mbò..., grazie signò', E...coma s'arimàtte?
- Signora, il nome lo so, ma non mi risulta che
le piante abbiano anche un cognome.

da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2014
Commentando in Piazza Rossetti
Passano per strada due poveracci. Hanno il
viso della sofferenza e gli abiti logori e
rattoppati.
Un tipo ameno, seduto a piazza Rossetti, commenta:
Une la fame e ll'addre la cara
štèje.
da "Lunarie de lu Uašte" - ed. 2008
Cordoglio
Su un manifesto:
Oggi, munita dei conforti religiosi, all'età di 96 anni, è salita in cielo con l'aiuto del vicinato la cara estinta zia Michelina Rosa.
Un lettore commenta pietoso:
"povera zì Micchilèine!! Ni jì l'ha calète a saje sòle asse"!

da "Lunarie de lu Uašte"
- ed. 2016